Header image  
   
line decor
 
 
 
 

ПРОФИЛ НА ФИРМАТА

      Екипът на фирма СИМИКС ЕООД има над 15 годишен стаж в разработката на компютърни електронни системи с промишлено предназна- чение.

      Нашата основната дейност е свързане с разработка, изграждане, внедряване и поддръжка на микропроцесорни и компютърни електронни системи с ниска, средна и висока сложност. Основните направления на нашата дейност са:

  • Промишлени електронни системи за управление и мониторинг на машини и цехове;
  • Собствена серия промишлени PLC контролери за управление на малки и средни машини;
  • Отдалечено управление и следене на промишлени обекти, базирано на GSM комуникационна среда;
  • Системи и мрежи за контрол на достъп със средно и високо ниво на сигурност;
  • Системи и мрежи за регистрация на работно време, следене на посетители и др.
  • Автомобилни електронни системи;
  • Нестандартен хардуер и софтуер.
 
 


 
Новини:

..........................


 
 
 
Last modified 16.09.2015